MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

14 de gener, 2007

Mª José Diaz-Aguado:El observador pasivo también es cómplice de la violencia.

De la entrevista a la catedràtica de Psicologia de la Educació:Mª José Diaz-Aguado, sobre la violència a l´escola, vull destacar alguns elements interessants:

  • La freqüència de l´assetjament a l´escola és similar al de fa 10 o 20 anys, però quan s´ha iniciat pot arribar a ser més greu.
  • Les causes poden estar en les dificultats dels adolescents de respectar els límits i el nivellexposició a la violència a través de la TV i les noves tecnologies.
  • El model de domini-sumissió que impera a l´escola fa que tingui molta força la " conspiració del silenci". El " chivato" pot arribar a convertir-se en víctima.
  • Es detecten tres models de context familiar, un a on els adults dominen al nen i utilitzen una forma autoritària i cruel de resoldre els conflictes i a on els i infants aprenen a reproduir aquests model de dominació.
  • Un altre a oninfant mana als adults i es converteix en " un petit tirà". I un tercer model a on es barregen els dos anterior. Adults excessivament permissius quan han de dir que no i que després recorren a l´autoritarisme i a al violència com a recurs.
  • Aquests contextos aumenten el risc de violència de l´infant.

Cuando el adulto pega después de no haber puesto límites, lo que está mostrando una vez más es su impotencia.

  • El model de família tradicional està en crisis i cal adaptar-lo a la noves realitats.

Cal tenir present les tres funcions de la família:

  • Garantir l´afecte incondicional
  • Tenir cura dels infants
  • I saber posar límits.

Les millors condicions per educar es dóna quan es comparteixen les tres funcions.

" ...desvinculada dels afecto y la presencia, la enseñanza de los límites se vuelve demasiado autoritaria para los valores en los que nos movemos hoy y que los adolescentes exigen...

Debemos promover un modelo de padres que comparten la educación desde un estatus de igualdad...."

Les solucions han de passar per no callar ( trencar la conspiració del silenci del grup observador), recolzar a la víctima, crear estructures de treball cooperatiu a l´aula. http://www.xlsemanal.com