MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

04 de novembre, 2008

Recursos didàctics d' educació intercultural

Un wiki molt interessant de recursos didàctics sobre educació interculturalRecursos didàctics d'educació intercultural de Guida Al.lès
Wiki per a compartir recursos (TIC i dinàmiques de grup)
per a treballar la competència social i ciutadana.
balena_bighughelags.jpg
Els recursos didàctis estan classificats seguint dos criteris:
  • El tipus de recurs (webquest, fitxa per imprimir, joc interactiu, dinàmica de grup....).
  • Els continguts (racisme, estereotips, migracions...), s'han agrupat entorn als següents descriptors de les competències bàsiques
  1. Conèixer-se
  2. Reconèixer l'altre >
  3. Comprendre la realitat social
  4. Utilitzar el judici moral
  5. Contribuir al canvi social