MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

26 de gener, 2007

Comunitats d´aprenentatge, un model per afavorir la convivència

Una alternativa educativa contra el fracàs escolar i l´exclusió social és l´experiència de les comunitats d´aprenentatge. Fa anys que diferentes centres d´educació primària i secundària d´arreu de l´Estat espanyol experimenten aquest model educatiu per afrontar les dificultats de la convivència i les desigualtats socials.
A l´IES Lucas Mallada d´Osca, més de 40 voluntaris ajuden els mestres a dur a la pràctica grups interactius, col.laboren impartint classes de castellà per a alumnes immigrants,... i participan en activitats dirigides als pares sobre adolescència, drogues, sexualitat...
El projecte de les Comunitats d´Aprenentatge està dirigit als centre educatiu de qualsevol nivell, amb l´objectiu d´evitar situacions de marginació a causa de la cultura, el gènere o el rendiment a classe, fomentar la participació de les famílies i donar més autonomia al professorat per ensenyar innovant.
Es treballa transversalment la llengua, l´expressió, el raonament, la resolució de conflicte...

Les Comunitats d'Aprenentatge aposten per eines com el diàleg, el consens i la participació de la comunitat.

Notícia recollida a:
http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=7847