MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

29 de gener, 2007

30 GENER, DIA ESCOLAR DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU
El 3o de gener es celebra el dia Escolar per la Noviolència i la Pau.Es commemora la mort de Mahatma Gandhi, líder espiritual de l´Índia símbol de l´acció política i reivindicativa .
Diferents propostes didàctiques per treballar l´educació per la Pau com per exemple les de Intermón
i la fundació per la pau.
Altres webs a on es poden trobar activitats per la tutoria de l´ESO són Educarueca i educació en valors
Més informació a:

26 de gener, 2007

Comunitats d´aprenentatge, un model per afavorir la convivència

Una alternativa educativa contra el fracàs escolar i l´exclusió social és l´experiència de les comunitats d´aprenentatge. Fa anys que diferentes centres d´educació primària i secundària d´arreu de l´Estat espanyol experimenten aquest model educatiu per afrontar les dificultats de la convivència i les desigualtats socials.
A l´IES Lucas Mallada d´Osca, més de 40 voluntaris ajuden els mestres a dur a la pràctica grups interactius, col.laboren impartint classes de castellà per a alumnes immigrants,... i participan en activitats dirigides als pares sobre adolescència, drogues, sexualitat...
El projecte de les Comunitats d´Aprenentatge està dirigit als centre educatiu de qualsevol nivell, amb l´objectiu d´evitar situacions de marginació a causa de la cultura, el gènere o el rendiment a classe, fomentar la participació de les famílies i donar més autonomia al professorat per ensenyar innovant.
Es treballa transversalment la llengua, l´expressió, el raonament, la resolució de conflicte...

Les Comunitats d'Aprenentatge aposten per eines com el diàleg, el consens i la participació de la comunitat.

Notícia recollida a:
http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=7847

Maltractaments a l´infantesa


Per treballar a l´aula, el tema dels maltractament a nens i nenes es pot veure la pel.lícula El bola de Achero Mañas, guanyadora de 4 premis goya al 2000. Un petit resum de la cinta i una proposta didàctica de Marco M. Vieites està recollida al web sobre d´educació en valors, Més informació sobre l´educació en valors, eines pedagógiques i informació i orientació al professorat a educación en valores.

21 de gener, 2007

RECURSOS PER EDUCAR LA CONVIVÈNCIA.Aquest web proposa una guia INTERACTIVA per establir bones relacions entre els companys a les escoles, presentada per la Universitat d´Illinois i el Centro Nacional para la Educación y la Resolución de Conflictos.

En la relacions amb els amics, amb els germans podem reaccionar sense violència. La resposta violenta provoca relacions destructives. Hi ha altres alternatives, cal saber quines i practicar-les. Una manera d´aprendre a tenir millors relacions amb els altres.
ttp://www.urbanext.uiuc.edu/conflict_sp/credits.html

14 de gener, 2007

Mª José Diaz-Aguado:El observador pasivo también es cómplice de la violencia.

De la entrevista a la catedràtica de Psicologia de la Educació:Mª José Diaz-Aguado, sobre la violència a l´escola, vull destacar alguns elements interessants:

  • La freqüència de l´assetjament a l´escola és similar al de fa 10 o 20 anys, però quan s´ha iniciat pot arribar a ser més greu.
  • Les causes poden estar en les dificultats dels adolescents de respectar els límits i el nivellexposició a la violència a través de la TV i les noves tecnologies.
  • El model de domini-sumissió que impera a l´escola fa que tingui molta força la " conspiració del silenci". El " chivato" pot arribar a convertir-se en víctima.
  • Es detecten tres models de context familiar, un a on els adults dominen al nen i utilitzen una forma autoritària i cruel de resoldre els conflictes i a on els i infants aprenen a reproduir aquests model de dominació.
  • Un altre a oninfant mana als adults i es converteix en " un petit tirà". I un tercer model a on es barregen els dos anterior. Adults excessivament permissius quan han de dir que no i que després recorren a l´autoritarisme i a al violència com a recurs.
  • Aquests contextos aumenten el risc de violència de l´infant.

Cuando el adulto pega después de no haber puesto límites, lo que está mostrando una vez más es su impotencia.

  • El model de família tradicional està en crisis i cal adaptar-lo a la noves realitats.

Cal tenir present les tres funcions de la família:

  • Garantir l´afecte incondicional
  • Tenir cura dels infants
  • I saber posar límits.

Les millors condicions per educar es dóna quan es comparteixen les tres funcions.

" ...desvinculada dels afecto y la presencia, la enseñanza de los límites se vuelve demasiado autoritaria para los valores en los que nos movemos hoy y que los adolescentes exigen...

Debemos promover un modelo de padres que comparten la educación desde un estatus de igualdad...."

Les solucions han de passar per no callar ( trencar la conspiració del silenci del grup observador), recolzar a la víctima, crear estructures de treball cooperatiu a l´aula. http://www.xlsemanal.com

Alumnat mediador es troba per compartir experiències

Un reportatge que mostra com la implicació de l´alumnat en els problemes de convivència dels Instituts millora el clima escolar i com la mediació pot prevenir la violència als centres.

Eines com la mediació permet intervenir quan es produeixen malentesos o petites disputes que poden esdevenir greus conflictes i que esclatin de forma violenta, en assetjament als diferents, als vulnerables.

La mediació entre iguals, mediació entre el propi alumnat, , serveix per aclarir malentesos, generar confiança, fomentar que un es possi en el lloc de l´altre ( empatia), contribueix a eliminar prejudicis cap altres persones i a conèixer millor els problemes per ajudar a solucionar-los.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/intolerancia/aulas/mediacion/elpepuespval/20070107elpval_13/Tes
Més informació a:
http://es.news.yahoo.com/fot/ftxt/yahoo_211206_215537.html