MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

14 de gener, 2007

Alumnat mediador es troba per compartir experiències

Un reportatge que mostra com la implicació de l´alumnat en els problemes de convivència dels Instituts millora el clima escolar i com la mediació pot prevenir la violència als centres.

Eines com la mediació permet intervenir quan es produeixen malentesos o petites disputes que poden esdevenir greus conflictes i que esclatin de forma violenta, en assetjament als diferents, als vulnerables.

La mediació entre iguals, mediació entre el propi alumnat, , serveix per aclarir malentesos, generar confiança, fomentar que un es possi en el lloc de l´altre ( empatia), contribueix a eliminar prejudicis cap altres persones i a conèixer millor els problemes per ajudar a solucionar-los.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/intolerancia/aulas/mediacion/elpepuespval/20070107elpval_13/Tes
Més informació a:
http://es.news.yahoo.com/fot/ftxt/yahoo_211206_215537.html