MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

22 de febrer, 2007

TALLERS DE PREVENCIÓ DE RELACIONS ABUSIVES ENTRE ELS JOVES


Durant aquest mes l´alumnat de 4rt ESO ha participat en els tallers
" Talla amb els mals rotllos". Han tingut un gran acollida per part de l´alumnat, es van organitzar tres grup amb alumnat dels tres cursos.

Talla amb els mals rotllos és un programa de sensibilització i prevenció de les violències vers les dones dirigida a persones adolescents i joves que impulsen l’Institut Català de les Dones (ICD) i la Secretaria General de Joventut (SGJ) amb la col·laboració del Departament d'Educació.
En el marc del Talla amb els mals rotllos... enRAONA s’han fet diferents accions formatives amb la finalitat de proporcionar eines i recursos a la població jove perquè esdevingui agents actius en la prevenció de les relacions abusives, tot promovent el respecte mutu entre els sexes i la resolució no violenta dels conflictes.


 • L´estructura dels tallers han estat de dos sessions de dues hores.
 • El contingut que s´ha treballat ha estat:

  a) Identitats de gènere.
  Identitats i estereotips de gènere.
  Relacions de poder versus relacions d’igualtat.
  Relacions d’igualtat versus relacions de violència.
  b) L’ideal de l’amor romàntic.
  La idealització de l’amor.
  Els tòpics de l’amor romàntic.
  Papers tradicionals assignats a dones i homes en les relacions de parella.
  c) El fenomen de les relacions abusives.
  Violència, agressivitat, conflicte.
  Models relacionals.
  Eines i recursos per afrontar situacions d’abús.
 • La valoració per part de l´alumnat ha estat molt bona. Els nois (14) han valorat com molt interessant el taller, (10). Si t´agradaria aprofundir més en aquests temes? : algunes respostes han estat:

- ...perquè és un bon tema per la nostra educació.

- perquè afagem més informació i saber més del que no sabem..

- perquè és un tema actual i les idees que hem aprés ens ajudara a evitar aquests sucessos.

- perquè m´agradaria saber més coses de com es pot maltractar i es pot arreglar.

 • Les noies(18) també han valorat mólt positivament (10) i totes explíciten les seves raons. Alguns comentaris interessants com:

- ...per poder consciènciar a la gent d´aquest tema.
- ...Perquè és un tema que es mereix tractar-lo i intentar
aprofundir-lo..

- La meva manera de pensar ha
canviat....

- ...perquè crec que és bo això d´evitar els mals rotllos
abans de que passin...

-.. perquè en l´actualitat aquests temes surten molt i
tenen que veure amb nosaltres, ens interessen...

- ...és important que la dona estigui protegida i
informada...

Caldrà recollir aquests comentaris i continuar treballant el tema el dia 8 de maç, dia internacional de les dones, pot ser un bon moment per fer-ho.

19 de febrer, 2007

TREBALLAR VALORS amb Cançons

Recomano aquest excel.lent weblog de Ramón Castro per treballar valors i actituds amb cançons.

Es poden escoltar cançons i videos musicals sobre temes com:
 • Violència de gènere

 • Igualtat d´homes i dones

 • Drogues

 • Autoestima

 • Guerres, conflictes i pau

 • Identitat sexual.

Un portal amb propostes didàctiques per treballar la multiculturalitat amb cançons.


You´ve got a friend de Carole King
11 de febrer, 2007

" Sumate a la convivencia" Un portal per la convivència.


Fete-UGT i la fundació Telefónica han presentat un portat de recursos i experiències sobre convivència i prevenció a la violència a l´escola.
És un espai virtual de recursos, intercanvis i experiències sobre convivència escolar.

05 de febrer, 2007

La transformació d´un conflicte, un aprenentatge pedagògic

Aquesta és una experiència de Pilar Tormo, professora de Llengua de l´IES Jaume I d´Alfafar i membre del Seminari Viure la Democracia del MRP de València.

Aquest cas de la vida quotidiana, que pot esdevenir conflictiu es converteix en un problema pedagógic.Que poden aprendre d´aquest incident l´alumnat ?, què els hi pot ensenyar l´escola?


 • Cas de l´alumna que tenia polls.

- " Pilar!, Pilar!"....- Anna té polls, li corren pel cap! criden pel vestíbul de l´Institut- " Quin fàstic!".

La tutora explica a l´Anna ( després de donar-li el tractament corresponent) que no farà cap intervenció al respecte, que es prepari per tot tipus de comentaris, agresions verbals, gestuals, conductes de burla, menyspreu,....per part dels companys. Hi ha un pacte de silenci, decisió recolzada per tot el professorat.

A partir d´una notícia de premsa d´en Joan Manel Serrat comunicant que tenia un càncer de bufeta, planteja aquest tema com a treball cooperatiu sobre les malalties.

El guió de treball que havien de contestar és:

1. El nom de malalties perilloses que els feien por

2. Què senten les persones que contreuen aquestes malalties

3. Què necessiten aquestes persones

Per grups van analitzar les pors que sentien, van aprendre sobre les pors ancestrals que es mantenen a les cultures, van aprendre vocabulari, paraules, emocions, mapes conceptuals......

Posteriorment, la professora proposa analitzar la següent frase:

" Anna té polls"

( La reposta de l´alumnat? un gran silenci ..........després van continuar el treball.....

1. És una malaltia perillosa?

2. Com pensem que s´ ha sentit Anna?

3.Quines coses necessitava?

4. Què hem fet i per què?

I si fos un altre malaltia? Què hauria passat?

Després troben informació sobre els paràsits i la forma de combatre´ls, i del procés d´aprenentatge aprenen nous referents:

 • allò que no vols per a tu, no ho facis tu al altres.
 • es van crear noves relacions entres els companys/es.
 • aquest conflicte ha estat útil per a aprendre i alhora l´escola lliga un aprenentatge per a la vida.

Les conclusions que ens aporta Pilar Tormo són:

de quina manera l´educació és una porta oberta a l´esperança per a intervenir en la vida i fer que aquesta signifique dignitat, intel.ligència, saber, solidaritat...

Vaig aprendre que el món no es dividia entre unes persones que tenien problemes i d´altres que no, sinó que tots i totes en tenim. Unes persones són víctimes d´ells i d´altres en busquen solucions.

Podeu consultar l´article sencer http://www.uv.es/refutura/num2/pages/experiencies/exp_2.htm

INTERVENCIÓ EN ELS CONFLICTES: experiència d´una tutora de 2n ESO

Un article de la revista Futura que publica la Universitat de València, presenta l´experiència d´una tutora de 2n d´ESO de l´IES Jaume I d´Alfafar. Una proposta per a la resolució de conflictes on la comunicació amb l´alumnat és un punt clau per a tranformar els problemes de convivència en assumptes pedagògics.

Pilar Tormo ens presenta les seves reflexions al començament de curs, a la seva tutoria d´un curs de 2n d´ESO hi ha 7 repetidors amb problemes d´integració.
A partir d´aques fet, Pilar s´acosta a la realitat de l´alumnat( fent una entrevista prèvia), estableix una relació amb ells, busca els motius que els ha portat aquesta situació, respostes que molts d´ells desconèixen, identifica els seus problemes, que provenen de fracassos i frustacions continuades.
Busca solucions tot sabent i fent saber als alumnes les limitacions i obstacles que tenen per endavant, però estableix un pla d´acció amb l´alumnat amb la seva acceptació.

...el convenciment que la cultura fa a les persones més lliures i independents, millors persones, i que eixa aposta paga la pena fer-la.


Porta a terme un acompanyament de l´alumnat reconeixent la seva singularitat i establint ponts de relació.

És sorprenent que cap d´ells haja mostrat tot allò que diuen els informes i que segurament és cert. Però també és cert allò que ara mostren: desig de ser estimats, desig de ser valorats, desig de ser escoltats, desig d´aprendre.


Citant a Anna Maria Piussi " cal veure desigs on la societat només hi veu carències"

La construcció de un cli