MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

15 de febrer, 2009

Una manera de veure l' escola

“La escuela es... el lugar donde se hacen amigos. No se trata sólo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos, …

Escuela es sobre todo, gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima.

[...] Importante en la escuela no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse.

Ahora bien, es lógico… que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz.

Paulo Freire
Via: Educación en Orcasur

13 de febrer, 2009

La confiança

La xarxa municipal de promoció de la convivència en els ajuntaments de Euskadi , Elkargunea edita entre altres activitats un bolletí per difondre la cultura de la mediación a tots els àmbits i compartir les experiències que els diferents ajuntaments estan porta a terme per fomentar la convivència.
En aquest número ens parlen d' una eina: la confiança, un ingredient imprescindible per a la convivència.
Via: Birtatoki
elkargunea boletin

12 de febrer, 2009

"LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES"

La cenicienta que no queria comer perdices, és un conte de Myriam Cameros i Nunila López, autores del text i del dibuixos respectivament. La seva autoedició s'ha impulsat per la xarxa per aconseguir la publicació en suport paper, gràcies al suport de la xarxa.
Una nova mirada cap els contes infantils, una xispa d' optimisme.Una lectura obligada. GRÀCIES
Nuestro Cuento