MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

17 de juny, 2008

FESTA DE LA MEDIACIÓ: ENTREGA DE DIPLOMES A LES MEDIADORES


EL 10 de juny es va fer a l'institut la festa de la mediació i de la convivència.


Assistian les alumnes mediadores, algunes amb les seves famílies, altres acompanyades d´amics i companys de classe, algunes tutores, membres de l´equip directiu, el Josep i la Tonya, tots ells van donar suport acompanyats per la Neus Ferrer, de l' equip de mediació del Departament d' Educació.

L´acte pretenia reconèixer a les alumnes mediadores la participació positiva que han tingut en el taller de formació de mediadores durant aquest curs, així com valorar el paper important que tenen en el centre per a ajudar a construir un bon ambient i una bona convivència.
Sense l´alumnat aquesta iniciativa no té valor, estem aquí per acompanyar a l´alumnat en el seu desenvolupament personal i en l'aprenentatge dels valors de la convivència (aprendre a viure i a conviure) per a que puguin integrar-se en la societat d´una manera activa, responsable, solidària i respectuosa.

  • La mediació és una eina per a contribuir a aconseguir aquests objectius.
  • La mediació convida a construir entre tothom un espai de convivència.
  • La mediació facilita les relacions entre les persones.
  • La mediació valora a l' altre persona. Fomenta l' empatia.
  • "Ser bona persona és relacionar-se bé", com diu Manuel Segura.
  • Tothom és important i totes les persones poden aportar el millor d'elles mateixes per fer AQUESTA SOPA DE PEDRES!!
  • La sopa de pedres és una rondalla escenificada per les mediadores, simbolitza el saber compartir, la solidaritat entre les persones.
  • Des de la mediació aprenem cada dia a compartir una mica més....
  • la rondalla acaba així....
...... "I des d' aquell dia, tota la gent del poble, grans i petits, gràcies a un soldat desconegut, va aprendre a compartir una mica més el que cadascú tenia..."

GRÀCIES A TOTHOM PER FER-HO POSSIBLE

Podeu mirar les fotos de la festa en aquest album:


06 de juny, 2008

Educació emocional para la convivència

Conferència de Rafael Bisquerra Alsina, Universidad de Barcelona.
i Ángel Regino Calvo Rodríguez, Director del Equipo Específico de Convivencia Escolar. Director General de Ordenación Académica.

02 de juny, 2008

UNA REVISTA SOBRE MEDIACIÓ


Revista de mediación
és una nova revista editada per l´Associació madrilenya de mediadors que vol fomentar el rigor científic entre la professió, així com compartir nous coneixements i experiències.

El contingut del nº1 de març de 2008:

0.Presentación: Nuevos Caminos, Nuevos Puentes.
Santiago Madrid Liras

1.Mediación en Línea.
Ramón Alzate Sáez de Heredia

2.¿Es la Justicia Restaurativa una opción real? Análisis comparativo de dos programas de mediación con menores infractores.
Rosa Pulido Valero

3.La Mediación como Herramienta de Prevención de la Violencia Escolar.
Gema Martin Seoane

4.El Poder de la Disculpa Sincera.
María Percaz Four_Pome