MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

13 d’octubre, 2008

PRESENTACIÓ PERFIL PROFESSIONAL DE MEDIADOR

En el marc de les accions complementàries i d’acompanyament a la fomació, i amb el finançament del Fons Social Europeu, l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha portat a terme durant aquest any 2008 la definició del Perfil Professional del Mediador.

Amb aquest projecte hem elaborat el mapa funcional i competencial associat al rol de mediador, aportant diferents productes i instruments útils per a desenvolupar la professió.

Durant tot el treball de camp, han participat, de forma activa, prop de setanta professionals de la mediació. Aquests han aportat diferents perspectives, enriquint el contingut dels productes desenvolupats, els quals us presentem en aquesta jornada, plantejada com un espai de trobada i debat al voltant de la figura del Mediador.
Objectius:

Presentar els resultats del projecte de definició del Perfil Professional del Mediador.

Donar a conèixer els productes resultants del projecte: una definició del perfil professional, una eina d’avaluació i una guia de recursos i desenvolupament.

Posar a debat els principals reptes i oportunitats de futur de la professió des dels diferents àmbits de la professió: formació, gestió del perfil des del sector públic i privat i definició del rol de mediador.

L3, Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.
C/Ciutat de Granada 131
08018 Barcelona