MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

22 de gener, 2008

Portal d´educació per la Pau: PAULAEl Portal d´educació per la Pau: Paula

Un servei adreçat al professorat i mestres, per facilitar la incorporació de l'educació per a la pau en el treball quotidià a les aules, des de qualsevol nivell educatiu i àrea curricular.
Un espai web amb multitud de recursos educatius per facilitar el treball sobre l'eix transversal de l'educació per a la pau.
Un espai de trobada entre el professorat interessat en introduir i potenciar l'àmbit de l'educació per a la pau en les aules.

Els continguts del Projecte PAULA es nodreixen de l'Observatori de Conflictes de la Fundació Solidaritat UB.

L'Observatori proporciona anàlisis i accés a fonts directes d'informació sobre situacions de conflicte armat o violació de drets humans, des d'una perspectiva crítica vers la situació actual de violència arreu del planeta.

Paula és una iniciativa de l´ICE de la UB i de la Fundació de la Solidaritat de la UB