MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

22 de gener, 2008

Els valors dins d´aulaHe trobat una webquest molt interessant sobre valors.

Respecte, tolerància i companyonia són tres valors que heu de practicar a l’aula ambels vostres companys per sentir-vos més i millor integrat a la classe. Però, de veritat, …Us considereu tolerants? Sou respectuosos amb els companys?Sou capaços de realitzar activitats per ajudar-los, per cooperar i no per competir?Amb aquesta webquest comprovarem tot això …
Aquesta webquest és un bon treball pel dia de la pau i la noviolència a l´escola.