MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

06 de juny, 2007

Conclusions de la I Trobada d´alumnes mediadors i mediadores. Maig 2007


Les conclusions són les opinions dels nois i noies mediadors.
Es va fer un debat per grups a partir d´un guió que se´ls va lliurar:

Es fan moltes mediacions?
L’alumnat mediador considerava que el que hagi moltes intervencions en un Centre (43, 17, 5...) no té per que estar relacionat amb el grau de conflictivitat en els Instituts sinó que el nombre depèn de com organitzava la direcció del Centre el servei de mediació: Davant un incident i un procés disciplinari, en alguns Instituts hi ha la possibilitat de la mediació i està bé que s’ofereixi. O bé, s’intervé davant la sospita d’un conflicte.

Com organitzeu el servei i la difusió?
Des d’un punt de vista gràfic, els cartells i els tríptics. Però consideraven que era més útil era donar-ho a conèixer directament a les aules a les hores de tutoria. Un dels instruments que estan utilitzant és la visualització de dramatitzacions sobre conflictes i la intervenció de la mediació i el diàleg com la manera per resoldre’ls.
Els Fòrums dins de l’espai web va considerar-se una bona eina de difusió.

Quins tipus de conflictes són els més freqüents?
Normalment, els conflictes es basen en amenaces, insults i, en alguns casos, baralles.
Es va destacar que últimament ha crescut el nombre de baralles entre noies tot hi que no hi ha més baralles de noies que de nois.
Alguns conflictes s’originen a Internet, i finalment acaben sent parlats al centre.

Quins conflictes hi han als centres, que per alguna raó no volen anar a mediació? Què es podria fer per que hi anessin?
No acostumen a anar a mediació aquells conflictes on es veu clarament que hi ha un culpable i una víctima. El que acaba passant és que el culpable es nega a participar a la mediació ja que no vol sortir perdent.
No volen anar a mediació aquells conflictes que poden tenir un component racista, i els que tenen a veure per una opció que no sigui heterosexual. Els serveis de mediació, en aquests moments, no tenim resposta sobre què es podria fer perquè hi anessin.

Com us sentiu sent mediadors/es?
Bé, la paraula va ser aquesta: tant el curs de mediació com formar part l’equip de mediació del centre ens fa sentir bé.

Què podríeu fer per a la convivència al centre a més de la mediació?
L’espai que els mediadors i mediadores volen per als seus Instituts és de tranquil·litat i de comoditat. Com poder aconseguir-ho? cal temps i potser nosaltres estem fen camí.