MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

05 de febrer, 2007

INTERVENCIÓ EN ELS CONFLICTES: experiència d´una tutora de 2n ESO

Un article de la revista Futura que publica la Universitat de València, presenta l´experiència d´una tutora de 2n d´ESO de l´IES Jaume I d´Alfafar. Una proposta per a la resolució de conflictes on la comunicació amb l´alumnat és un punt clau per a tranformar els problemes de convivència en assumptes pedagògics.

Pilar Tormo ens presenta les seves reflexions al començament de curs, a la seva tutoria d´un curs de 2n d´ESO hi ha 7 repetidors amb problemes d´integració.
A partir d´aques fet, Pilar s´acosta a la realitat de l´alumnat( fent una entrevista prèvia), estableix una relació amb ells, busca els motius que els ha portat aquesta situació, respostes que molts d´ells desconèixen, identifica els seus problemes, que provenen de fracassos i frustacions continuades.
Busca solucions tot sabent i fent saber als alumnes les limitacions i obstacles que tenen per endavant, però estableix un pla d´acció amb l´alumnat amb la seva acceptació.

...el convenciment que la cultura fa a les persones més lliures i independents, millors persones, i que eixa aposta paga la pena fer-la.


Porta a terme un acompanyament de l´alumnat reconeixent la seva singularitat i establint ponts de relació.

És sorprenent que cap d´ells haja mostrat tot allò que diuen els informes i que segurament és cert. Però també és cert allò que ara mostren: desig de ser estimats, desig de ser valorats, desig de ser escoltats, desig d´aprendre.


Citant a Anna Maria Piussi " cal veure desigs on la societat només hi veu carències"

La construcció de un cli