MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

23 de novembre, 2006

Què és la MEDIACIÓ ESCOLAR?

La mediació escolar és un sistema alternatiu de resolució de conflictes. És la intervenció d´una tercera persona imparcial per ajudar a les persones que poden tenir un conflicte o a resoldre´l o transformar-lo per elles mateixes.
Pretén, educar en la convivència per prevenir conflictes i intervenir des de la mediació per trobar acords, reparar i reconciliar les parts en conflicte.

Una Cultura de la mediació basada en el diàleg, el respecte i la tolerància, per construir una convivència integradora, solidària i pacífica per a totes les persones que convivim a l´Institut.