MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

12 de novembre, 2006

Què hem fet a Tarragona?

El congrés ha anat molt bé, però hem passat una mica de fred! ( el local era molt gran i feia fred)

La ponència de M.Jose Diaz- Aguado ha estat magnífica ,http://mariajosediaz-aguado.tk
Ha analitzat el conflicte a l´adolescència i la relació escola-família des de una perpectiva global.

 • A partir de les moltes investigacions que sobre prevenció de la violència ha dirigit ens proposa mesures per millorar la convivència a l´escola.
  Parteix d´una anàlisi dels canvis socials produits darrerament, dels nous conflictes i dels nous reptes educatius.
 • Els conflictes i reptes de la adolescència.
 • L´assetjament escolar com una de les formes de violència que preocupa més a la societat, es fonamenta en que és un fenomen repetit i perllongat en el temps, es dóna una situació de desigualtat entre l´assetjador i la víctima, es manté per la ignorància o pasivitat de les persones que els envolten i comencen amb petites agresions verbals poden arribar a coaccions i agresions físiques.
  Cal intervenir a la primera senyal d´alarma. L´amistat i la integració com a prevenció i intervenir tant amb l´agresor, la víctima com els espectadors passius.
  Un altre factor que planteja la ponent són les relacions amb el professorat, la qualitat de la convivència en l´escola depén de com les relacions entre el professorat i l´alumnat.

  Un altre punt que va tractar va ser el desequilibri que es dóna entre les necessitats de l´adolescència i la resposta educativa que es dóna. La disrupció i la disciplina principals símptomes d´aquest desajustament.

  Per últim ens fa un seguit de propostes per educar en el conflicte i prevenir la violència.
 1. Establir víncles de qualitat, basats en la conflianza i la seguretat.
 2. Afavorir l ´esforç personal i el protagonisme positiu a l´aula.
 3. Ajudar a que es poguin establir relacions d´amistat basades en el respecte i la cooperació.
 4. Mantenir una adequada comunicació.
 5. Ensenyar a pensar per resoldre els conflictes de la vida quotidiana.
 6. Ensenyar a respectar normes i límits a través de la disciplina.
 7. Construir la tolerància i els drets humans.
 8. Prevenir la violència i eliminar el sexisme.
 9. Millorar la relació amb les TIC(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) evitant els riscos que poden sorgir.
 10. La relació família-escola

Una gran llicó de com treballar per millorar la convivència i crear escoles pacífiques per poder fer la nostra tasca educativa.