MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

22 de setembre, 2009

LLibre blanc de la mediació a Catalunya


El centre d' Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia ha publicat Materials del llibre blanc de la mediació a Catalunya.

La primera part inclou: 1. Justícia relacional i estructura del Projecte de Llibre Blanc; 2. Conceptes de dret comparat; 3. Mediació empresarial; 4. Mediació laboral; 5. Mediació ciutadana i comunitària; 6. Mediació familiar; 7. Justícia restaurativa; 8. Mediació escolar; 9. Mediació en l'àmbit de la salut; 10. Mediació ambiental; 11. Administració relacional; 12. Tecnologia: Mediació en línia; 14. Disseny institucional; 15. Econometria: costos de la justícia i de la mediació.

La segona part inclou les ponències corrresponents als seminaris amb experts: La (re)instauració de la mediació a Catalunya durant la darrera dècada del segle XX per Iago de Balanzó Sola; Quo Vadis, mediació? per Raúl Calvo Soler; Cap a una definició operativa de mediació per Josep Redorta; La conflictologia, una altra manera de comprendre i mediar els conflictes per Eduard Vinyamata; Mediació interreligiosa per Francesc Torradeflot; El concepte de mediació en els conflictes del segle XXI... per Jordi Palou Loverdos; Sistemes de mediació en organitzacions complexes: el cas de la salut per Gloria Novel Martí; Acord i consens: la mediació comunitària i la Gestió Alternativa de Conflictes a Catalunya per Xavier Pastor Pérez; Dialegs productius per Rosario Juan; Algunes reflexions sobre les aportacions dels grups de treball del Llibre blanc de la mediació a Catalunya per Javier Wilhelm.
Per saber més