MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

11 de març, 2008

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA


1r Concurs de FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

(IES LA GUINEUETA)


El Departament de Matemàtiques de l’IES La Guineueta de Barcelona convoca el 1r concurs de fotografia matemàtica per alumnes d’ESO, Batxillerat, Curs d’Accés, CFGM i CFGS, Professorat i PAS amb les següents bases:

1.- Participants: podrà participar tot l’alumnat, professorat i PAS de l’Institut amb les següents modalitats:

· A – Alumnat de 1r cicle de l’ESO

· B – Alumnat de 2n cicle de l’ESO

· C – Alumnat de Batxillerat, Curs d’Accés i Cicles Formatius

· D – Professorat i PAS

2.- Tema: Fotografia i Matemàtica

3.- Format i nombre: cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies en color o B/N. La tècnica podrà ser analògica o digital.

Les fotos es presentaran en paper amb unes dimensions mínimes de 13 cm x 18 cm. Hauran d’estar emmarcades en una cartolina blanca de grandària DIN A4 i col·locades dins d’un sobre amb les dades personals.

Cada fotografia portarà un títol que faci referència a algun concepte o noció matemàtica. Al revers de la fotografia hi constarà el nom i cognoms i la modalitat en la qual participa.

Les fotografies presentades han de ser originals. En cap cas s’admetran fotografies descarregades d’Internet o escanejades, ni tampoc muntatges digitals.

4.- Dates i llocs de presentació: la data límit per a la presentació de les fotografies és el 01/04/08. L’alumnat d’ESO, Batxillerat i Curs d’Accés entregaran les fotografies al seu professor o professora de Matemàtiques. L’alumnat de Cicles Formatius, el Professorat i el PAS farà l’entrega a qualsevol membre del Departament de Matemàtiques.

5.- Premis : hi hauran dos premis per cada modalitat. El primer premi de cadascuna de les modalitats es presentarà al 9è concurs de Fotografia Matemàtica de l’ABEAM Curs 2007 - 2008.6.- Jurat : El jurat estarà format per dos professors del Departament de Matemàtiques, un professor/a del Departament de Plàstica i un professor/a d’un altre Departament didàctic. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar deserts alguns dels premis.

7.- Lliurament de premis: els premis es lliuraran en un acte públic el dia de Sant Jordi