MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA A L' IES LA GUINEUETA. ESPAI EDUCATIU PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES, REFLEXIONS I BONES PRÀCTIQUES.

15 d’abril, 2007

Cinc pensaments per a la convivència

Les habilitats cognitives es desenvolupen a partir d´ensenyar els 5 tipus de pensaments: Causal, alternatiu, conseqüèncial, perspectiva i mitjans-fins.
Aquests pensaments són necessaris per relacionar-nos bé amb els demés.


El programa de competències social a la primària.